El Govern aprova els projectes de llei de creació dels Col.legis de fisioterapeutes i psicòlegs

El consell de ministres ha aprovat els projectes de llei de creació del col·legi oficial de fisioterapeutes i cinesiterapeutes i el col·legi de psicòlegs, textos que seran presentats al Consell General en els pròxims dies. Aquests col·legis se sumen als ja constituïts oficialment o a instancia del Govern com són el de farmacèutics, logopedes, economistes, enginyers i geòlegs, lleis aprovades recentment pel legislatiu.

La Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals preveu que per al reconeixement o creació d’un col·legi els interessats s’han de dirigir al Govern per presentar el projecte d’estatuts i altres nomes de funcionament. També estableix que els col·legis s’han de crear per llei.

 Font: Govern d’Andorra (Noticies) http://www.govern.ad/

06/12/2012